Decento

Prístrojové varianty designu ABB Decento®


přepínač střídavý otočný / přepínač křížový otočný

přepínač střídavý / přepínač křížový / ovládač přepínací

přepínač sériový / ovládač zapínací dvojitý

ovládač žaluziový

zásuvka jednonásobná

zásuvka anténní TV+R+SAT

zásuvka komunikační dvojnásobná